“Islamitische en Westerse waarden kunnen niet botsen!”

Als expert in diversiteit is het mijn ambitie om stevige bruggen te slaan tussen mensen van verschillende culturen. Dat doe ik met mijn persoonlijke aanpak: betrokken, empathisch en met een onafhankelijke geest. Ik ben docent Social Work en onderzoeker bij de lectoraten ‘Jeugd, Gezin en Samenleving’ en ‘Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties’ bij Avans Hogeschool’. Ik schrijf opinies, boeken en verzorg (wereldwijd) lezingen en debatten. Mijn doel is om het communicatief en methodisch handelen van professionals in het sociaal domein en het onderwijs in contact met mensen met een migratieachtergrond te verbeteren. In 2018 ben ik met mijn proefschrift ‘Participation of Young Moroccan-Dutch and the Role of Social Workers’ gepromoveerd aan Tilburg University.

“Waarom haten ze ons eigenlijk?”
Bestel het boek en Lees mijn bijdrage in samenwerking met Manfred Wolf! Klik hier

Mijn boeken bij uitgeverij Boom Uitgeverij Klik hier

Filmpje promotieonderzoek Klik hier
Bekijk mijn tv-optredens: Klik hier
Laatste tv-optreden: Klik hier
Volg mij op Twitter: Klik hier

Digizine Intercultureel vakmanschap in de praktijk Klik hier
Download hier mijn proefschrift

Biografie

In 1977 emigreerde ik met mijn familie van Marokko naar Nederland. Ik heb Arabisch en communicatiewetenschappen gestudeerd aan de universiteit in Nijmegen.

Ik ben docent ‘communicatie, cultuur en ethiek’ aan Avans Hogeschool. Daarnaast ben ik schrijver van ‘Cultuurbepaalde communicatie. Waarden en belangen van passieve en actieve culturen’ (2005) en ‘Aan de slag met diversiteit. Effectief communiceren met verschillende culturen’ (2009).
‘Mijn Jihad. Waarom de westerse waarden niet botsen met de islam’ (2011)

Voor mijn studie en werk ben ik regelmatig genomineerd. Zo won ik in 2009 de aanmoedigingsprijs voor de Challenging Diversity Award.

Sinds 11 april 2018 Gepromoveerd, Cross-Cultural Psychology, Tilburg University

Klik hier voor meer informatie.

Boeken

Mijn Jihad. Waarom de westerse waarden niet botsen met de islam

99 opinies van een bruggenbouwer, uitgeverij Parthenon, 2011.

Opiniemaker Youssef Azghari klom in 2002 in de pen om zich te mengen in de discussie over maatschappelijke vraagstukken op het gebied van integratie, islam en Nederland als een multiculturele samenleving. Zo schreef hij in de periode 2002- 2010 als columnist regelmatig in het dagblad Trouw en in NRC Handelsblad. Met een ‘open mind’ en een kritische blik volgt hij actuele ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.

Zijn 99 opinies illustreren de veranderende tijdsgeest in Nederland in het eerste decennium van deze nieuwe eeuw en zijn verplicht leesvoer voor wie zich wil mengen in het voortgaande debat over de multiculturele samenleving. Azghari legt uit waarom westerse waarden niet kúnnen botsen met de islam en gaat ook in op talloze andere kwesties die het gezicht van Nederland de afgelopen jaren drastisch hebben veranderd.

http://www.uitgeverijparthenon.nl/parthenon_azghari.html

 
 

Aan de slag met diversiteit

Effectief communiceren met verschillende culturen, Boom Lemma uitgevers, 2009

Aan de slag met diversiteit voorziet in een behoefte van beroeps krachten in de dienstverlening. Dit boek geeft een concreet handvat om beter om te gaan met culturele diversiteit. Het boek maakt zowel de verschillen als overeenkomsten helder in denken en doen tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond. Voor een beter contact met de ander is een nieuwe manier van denken nodig over vraagstukken op het gebied van diversiteit: het diversiteitsdenken. Met het gebruik van het brugmodel wordt het diversiteitsdenken aan de hand van casussen uit de praktijk gedemonstreerd. Het doel is te komen tot een geslaagde cultuurbepaalde communicatie. Effectief communiceren met mensen uit verschillende culturen is het eindresultaat.

http://www.boomlemma.nl/mens-en-maatschappij/catalogus/aan-de-slag-met-d…

Cultuurbepaalde Communicatie

Waarden en belangen van passieve en actieve culturen, Boom Lemma uitgevers 2005

Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe je de dialoog met de ander kunt verbeteren. Het start vanuit de hypothese dat westerse en oosterse culturen vanuit hun filosofische of religieuze kernwaarden bijdragen aan een actieve of passieve houding van hun cultuurdragers. Deze houding wordt beïnvloed door het belang dat men hecht aan de inhoud of vorm van de boodschap. Aan deze houding ligt een aantal cultuurverschillen ten grondslag. Om dit te onderzoeken stellen we ons onder meer de volgende drie levensvragen:

1 Waarin geloven wij?
2 Hoe willen we met elkaar omgaan?
3 Wat zijn de doelen die we willen bereiken?

Centraal in dit boek staat de wijze waarop oosterse en westerse culturen van invloed zijn op onze kijk op de wereld en ons gedrag in de communicatie met de ander. Om cultuurbepaalde communicatie te verbeteren is een juiste houding onontbeerlijk. De vraag is echter hoe je zo’n houding ontwikkelt. De introductie van het brugmodel W & B (waarden & belangen) biedt uitkomst. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt inzichtelijk gemaakt hoe dialogen beter kunnen verlopen. Dit boek is vooral bedoeld voor studenten Sociale Studies, Communicatiewetenschappen en professionals in de hulpverlening, het onderwijs en de media. Het doel is om via kennis en inzichten in het ontstaan van de eigen houding de ander beter te leren kennen en te begrijpen. Het levert de bouwstenen voor bruggenbouwers om cultuurverschillen in de communicatie te overbruggen.

http://www.boomlemma.nl/mens-en-maatschappij/catalogus/cultuurbepaalde-c…

Kijk ook naar recensies.

Creatief analytisch denken. Omgaan met diversiteit in de sociale dienstverlening

Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe professionals in deze veelkleurige
samenleving beter contact kunnen maken en beter kunnen omgaan met
diversiteit. Het demonstreert een originele manier van denken die daaraan een
belangrijke bijdrage kan leveren: het creatief analytisch denken.

Analytisch denken en creatief denken verschillen hemelsbreed van elkaar.
Wie analytisch denkt, kijkt niet alleen anders naar een vraag of probleem dan
iemand die creatief denkt, maar communiceert ook anders en draagt andere
oplossingen aan. In dit boek worden ze samengebracht. Het creatief analytisch
denken leidt tot een kwaliteitsslag in het vinden van antwoorden op vraagstukken
van mensen met diverse achtergronden.

In Creatief analytisch denken krijgt de lezer concrete handvatten om zelf aan de
slag te gaan. Via nieuwe inzichten, reflectie op praktijkvoorbeelden en oefeningen
ontwikkelt de lezer zijn intercultureel vakmanschap. Het is een praktische
handreiking voor professionals en studenten in het hoger onderwijs die hun
denken positief willen stimuleren en zo in de flow en kracht van de eigen kwaliteiten
komen om de ander verder te helpen.

http://www.boomnelissen.nl/uitgaven/boeken/creatief_analytisch_denken_97…

Media

Als opiniemaker en commentator ben ik regelmatig te gast op de radio en televisie en publiceer ik in nationale en internationale media. Mijn recente bijdragen zijn te zien van Lux Magazine bij de IKON tot Swiss TV en te lezen van dagblad Trouw tot The New York Times.

Televisie:
LUX Magazine , Rondom Tien, VPRO Zomergasten, Wereldomroep, Het Gesprek, VARA De Wereld draait door, Omroep Brabant, Swiss TV, NMO

Kijk voor meer T.V. optredens op http://tvblik.nl/dossier/youssef-azghari

Publicaties:
Trouw, NRC Handelsblad, Volkskrant, Brabants Dagblad, The New York Times, Newsweek, Los Angeles Times, Vakblad Perspectief.

Presentaties:
Ik treed op jaarcongressen in Nederland (zie voorbeeld ter illustratie www.hrmindezorg.nl). Ook verzorg ik vanuit mij expertise op aanvraag lezingen en leid ik regelmatig debatten en symposia. Ook in het buitenland ben ik actief, zoals mijn recente deelname aan de internationale conferentie van Muslim Leaders of Tomorrow in Qatar en mij lezing aan de Berkely Universitity in San Francisco.

Workshops

Ik verzorg vanuit mijn expertise op aanvraag allerlei workshops. Ik werk regelmatig samen met Malika Abdellaoui en Raquel Wanrooij. De workshops worden in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt. Hieronder treft u drie recente voorbeelden aan. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via contact.

1- Voor het Nederlands Instituut voor Academische Studies in Damascus (NIASD) ontwikkelde ik in 2006 de workshop ‘Connected’, over journalistiek en interculturele communicatie, en opnieuw, in 2007, in de workshop ‘Face2Face – Interviewing Across Cultures’ en in 2010 en 2012 als trainer in de summercourse Intercultural Communication in Damascus en Amman.

2- Voor het Oranjefonds heb ik in 2009 en 2010 de vrijwilligers voor het maatjesproject getraind. In de workshop ‘Aan de slag met diversiteit’ licht ik het diversiteitsdenken toe dat leidt tot betere omgang met (cultuur)verschillen.

3- Voor onderwijsinstellingen, van basisonderwijs tot het hoger onderwijs, bied ik de workshop ‘werken met diversiteit in het onderwijs’ aan. Het doel is om het communicatief handelen van professionals binnen het onderwijs -in contact met leerlingen uit verschillende culturen- te verbeteren en zo de ontwikkelkansen te vergroten.

4- In samenwerking met Forum heb ik in 2012 workshops Intercultureel Vakmanschap in het CJG verzorgd.

Nieuws

Nieuwe Site

Filmpje promotieonderzoek Klik hier
Bekijk mijn tv-optredens: Klik hier
Laatste tv…

Boeken

“Waarom haten ze ons eigenlijk?”
Bestel het boek en Lees mijn bijdrage in samenwerking met Manfred Wolf!…

Mijn Jihad foto impressies

Digizine Intercultureel vakmanschap in de praktijk Klik hier

Contact

Vul hieronder het contactformulier voor vragen of bel het nummer voor een afspraak: (+31) 65 33 72 022

youssef.azghari@gmail.com

Mailinglist

Aanmelden voor onze mailing? stuur even een mailtje naar youssef.azghari@gmail.com